Teknik

I mer än 30 år har vi utvecklat och förfinat våra produkter genom omfattande forskning och verklighetsförankrad testning. Detta har resulterat i att vi idag är kapabla att erbjuda korrosionsförebyggande lösningar för nästan alla metaller och tänkbara situationer.

Volatile Corrosion Inhibitors (VCI)

Våra rostskyddsprodukter innehåller ämnet Volatile Corrosion Inhibitos (VCI) som fungerar på följande sätt:

  1. VCI passiverar elektronflödet mellan de anodiska och de katodiska områdena på metallytan.
  2. VCI bildar ett fysiskt och hydrofobt skikt på metallen som skyddar och förhindrar att väta och fukt kommer i direktkontakt med metallen.
  3. VCI förändrar pH-värdet på elektrolyten till ett pH-intervall som får korrosionsreaktionerna att stanna av eller ske mycket långsamt.

Hur fungerar det?

Förhindra korrosion

Korrosion uppstår vanligtvis när fukt kommer i kontakt med metall. När detta sker startar ett elektronflöde mellan små negativt laddade katoder och positivt laddade anoder. Denna reaktion resulterar i en synlig oxidation som vanligtvis omnämns som rost, korrosion, patina eller ärgning.

Våra produkter innehåller patentskyddade komponenter som förhindrar och bromsar den kemiska reaktionen. Produkterna som innehåller VCI avger en osynlig, luktfri och icke-toxisk gas som förhindrar den elektrokemiska korrosionsprocessen. Gasmolekylerna adsorberas på de exponerade metallytorna vilket passiverar elektronflödet, bildar ett skyddande skikt mot fukt och väta samt skapar ett korrosionshämmande pH-värde.