Vi löser dina korrosionsproblem!

På Zerust AB utvecklar vi marknadens främsta korrosionsskydd. Vi har stora som små kunder över hela världen och tillsammans med dem har vi förhindrat korrosion i över 30 år. På den nordiska marknaden har vi varit verksamma sedan 1991 och under våra verksamma år har vi också byggt upp en svårslagen kunskap om hur man på bästa sätt förhindrar och förebygger korrosion i nordiska förhållanden. På Zerust AB kan vi erbjuda:

  • Kvalitetsprodukter som uppfyller internationella standarder och föreskrifter.
  • Teknisk support i världsklass.
  • Avancerade analyser från våra moderna laboratorium i Tyskland och USA.
  • Just-in-time leveranser.


Teknik >

Hur fungerar det?

Våra produkter innehåller patentskyddade komponenter som avger en osynlig, luktlös och icke-toxisk gas som skyddar dess omgivning mot korrosion. Gasmolekylerna som avges adsorberas av de exponerade metallytorna och förhindrar den elektrokemiska korrosionsprocessen.

Läs mer

Zerust Worldwide

Klicka på kartan >