Zerust AB

Vi producerar och säljer rostskydd för den svenska, danska och norska marknaden sedan 1991.

Vi löser korrosionsproblemen

På Zerust AB utvecklar vi marknadens främsta korrosionsskydd. Vi har stora som små kunder över hela världen och tillsammans med dem har vi förhindrat korrosion i över 30 år.  På den nordiska marknaden har vi varit verksamma sedan 1991 och under de gånga decennierna har vi byggt upp en svårslagen kunskap om hur man på bästa sätt förhindrar och förebygger korrosion.

I vår breda kunddatabas hittar du en uppsjö av scenarion då vi i vått och torrt löst stora och små korrosionsproblem i världens alla hörn. Vi är övertygade om att vi kan tillämpa denna kunskap eller delar av kunskapen på just ditt företag och när vi slipper att uppfinna hjulets alla delar på nytt blir lösningen oftast billigare, snabbare och bättre.Zerust AB ingår i den internationella Zerust-organisationen som består av mer än 60 företag runt om i världen. Inom organisationen delar vi vår kunskap och vi samarbetar ständigt för att kunna erbjuda våra kunder den bästa möjliga supporten.

Fokus på kvalitet

På Zerust AB driver vi vår verksamhet och produktion i enlighet med internationella standarder och kvalitetssystem. I alla de processer och steg som vi genomför har vi dessutom miljöpåverkan i åtanke, ett viktigt ställningstagande som genomsyrar hela vår verksamhet. Sedan 1995 är Zerust certifierat med ISO9001 och ISO14001.

Vi fastställer våra produkters höga kvalitet genom kontinuerliga kontroller och noggrann uppföljning. Varje produktionsbatch testas och kontrolleras i vårt labratorium för att säkerhetsställa att korrosionsskyddet är av högsta kvalitet.