Teknologi

I mer enn 30 år har vi utviklet og forbedret våre produkter gjennom omfattende forskning og virkelighetsforankret testing. Dette har resultert i at vi i dag er kapable til å tilby korrosjonsforebyggende løsninger for nesten alle metaller og tenkbare situasjoner.

Volatile Corrosion Inhibitors (VCI)

Våre rustbeskyttelsesprodukter inneholder stoffet Volatile Corrosion Inhibitos (VCI) som fungerer på følgende måte:

  1. VCI passiverer elektronflyten mellom de anodiske og katodiske områdene på metalloverflaten.
  2. VCI danner et fysisk og hydrofobisk sjikt på metallet, som beskytter og forhindrer at væte og fukt kommer i direkte kontakt med metallet.
  3. VCI forandrer pH- verdien på elektrolytten, til et pH-intervall som får korrosjonsreaksjonene til å stanse eller skje veldig langsomt.

Hvordan fungerer det?

Forhindre korrosjon Korrosjon oppstår vanligvis når fukt kommer i kontakt med metall. Når dette skjer starter en elektronflyt mellom små, negativt ladede katoder og positivt ladede anoder. Denne reaksjonen resulterer i en synlig oksidasjon som vanligvis kalles rust, korrosjon patina eller irring. Våre produkter inneholder patentbeskyttede komponenter som forhindrer og bremser den kjemiske reaksjonen.Produktene som inneholder VCI avgir en usynlig, luktfri og ikke-giftig gass som forhindrer den elektrokjemiske korrosjonsprosessen. Gassmolekylene absorberes på de eksponerte metalloverflatene, noe som passiverer elektronflyten, danner et beskyttende sjikt mot fukt og væte, samt skaper en korrosjonshemmende pH-verdi.